ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  • Phone: 056029656
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เมืองเพชรบูรณ์, เพชรบูรณ์, ประเทศไทย
  • Phone: 056029656
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เมืองเพชรบูรณ์, เพชรบูรณ์, ประเทศไทย