ผู้บริหาร

 • Phone: 056029656
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เมืองเพชรบูรณ์, เพชรบูรณ์, ประเทศไทย
 • Phone: 056029656
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เมืองเพชรบูรณ์, เพชรบูรณ์, ประเทศไทย
 • Phone: 056029656
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เมืองเพชรบูรณ์, เพชรบูรณ์, ประเทศไทย