Saturday, 27 August 2016 13:22

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)

Written by
Rate this item
(2 votes)

ประกาศ สพม.40 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)

Read 831 times Last modified on Saturday, 27 August 2016 13:35

Latest from Super User