ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (1)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สพม.40 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559