บทความทางวิชาการ

[2019-12-23] View : 779

[2019-11-25] ร่างแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบ 63 View : 1357

[2019-11-25] รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562 View : 1366

[2019-11-25] คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562 View : 1345

[2019-03-06] การคิดแยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อน View : 30449

[2019-03-06] เอกสาร"การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ" View : 30424

[2018-10-04] บทคัดย่อ : การพัฒนาชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงในธรรมชาติ สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ View : 31576

[2018-10-02] นวัตกรรมสายงานนิเทศการศึกษา : รายงาน การพัฒนาชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงในธรรมชาติ สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ View : 30816

ผู้บริหาร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.77

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.76

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.77
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 35.168.111.191
Online อยู่ : 1
วันนี้ 31
เมื่อวานนี้ 449
เดือนนี้ 1,431
ปีนี้ 1,431
รวมทั้งหมด 1,431
Record: 489 (21.01.2020)
( Counter 23-01-2020 )