สพม.40 ชวนเที่ยวประเพณี ‘อุ้มพระดำน้ำ’ จังหวัดเพชรบูรณ์ สัมผัสพลังศรัทธาหนึ่งเดียวในไทย ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562

รายละเอียดข้อมูลสิ่งปลูกสร้างของสถานศึกษา(แสดงรายโรงเรียน)
รายละเอียดข้อมูลสิ่งปลูกสร้างของสถานศึกศึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ที่ รหัส Percode ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ รายละเอียด
1 380579 เพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
2 380580 วิทยานุกูลนารี ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
3 380582 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์
4 380583 เนินพิทยาคม บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์
5 380584 เพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์
6 380585 พัชรพิทยาคม นาป่า เมืองเพชรบูรณ์
7 380588 ชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน
8 380589 ดงขุยวิทยาคม ดงขุย ชนแดน
9 380590 หล่มสักวิทยาคม หล่มสัก หล่มสัก
10 380591 ติ้ววิทยาคม บ้านติ้ว หล่มสัก
11 380592 ผาเมืองวิทยาคม หนองไขว่ หล่มสัก
12 380593 เมืองกลางวิทยาคม บ้านกลาง หล่มสัก
13 380594 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ท่าอิบุญ หล่มสัก
14 380595 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ น้ำชุน หล่มสัก
15 380596 ผาแดงวิทยาคม ปากช่อง หล่มสัก
16 380597 หล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า
17 380598 เมืองราดวิทยาคม นาซำ หล่มเก่า
18 380599 นิยมศิลป์อนุสรณ์ ท่าโรง วิเชียรบุรี
19 380600 พุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี
20 380601 น้ำร้อนวิทยาคม น้ำร้อน วิเชียรบุรี
21 380602 ซับสมบูรณ์วิทยาคม ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี
22 380603 โคกปรงวิทยาคม โคกปรง วิเชียรบุรี
23 380604 วังใหญ่วิทยาคม วังใหญ่ วิเชียรบุรี
24 380605 ศรีเทพประชาสรรค์ สระกรวด ศรีเทพ
25 380606 เมืองศรีเทพ ศรีเทพ ศรีเทพ
26 380607 นาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ
27 380608 หนองไผ่ หนองไผ่ หนองไผ่
28 380609 เพชรละครวิทยา เพชรละคร หนองไผ่
29 380610 นาเฉลียงพิทยาคม นาเฉลียง หนองไผ่
30 380611 ท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่
31 380612 บึงสามพันวิทยาคม ซับสมอทอด บึงสามพัน
32 380613 วังพิกุลพิทยาคม วังพิกุล บึงสามพัน
33 380614 ซับบอนวิทยาคม กันจุ บึงสามพัน
34 380615 ศรีมงคลวิทยาคม ศรีมงคล บึงสามพัน
35 380616 น้ำหนาววิทยาคม น้ำหนาว น้ำหนาว
36 380617 วังโป่งพิทยาคม ท้ายดง วังโป่ง
37 380618 วังโป่งศึกษา วังโป่ง วังโป่ง
38 380619 แคมป์สนวิทยาคม แคมป์สน เขาค้อ
39 380620 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ เขาค้อ เขาค้อ
ข้อมูลจาก : https://bobec.bopp-obec.info/
ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ อินวรรณา
ผอ.สพม.40

นายประทาน หาดยาว
รอง ผอ.สพม.40

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.09

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.09
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 18.207.255.49
Online อยู่ : 5
วันนี้ 180
เมื่อวานนี้ 229
เดือนนี้ 2,706
ปีนี้ 3,088
รวมทั้งหมด 3,088
Record: 369 (03.12.2019)
( Counter 11-12-2019 )