ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2019-01-22] ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณสนามหญ้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง View : 1096

[2019-01-17] นางบัวผัน มีทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ View : 1065

[2019-01-17] กิจกรรมมอบผ้าห่มให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 519 ผืน ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ View : 1201

[2019-01-17] กิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๓ View : 1099

[2019-01-14] ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินธ โร ป.ธ.7) อดีตเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดมหาธาตุ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ View : 1175

[2019-01-14] กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ทุกคน มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนและพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน View : 1119

[2019-01-14] ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา View : 1747

[2019-01-12] ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 View : 1103

[2019-01-11] ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน View : 1314

[2019-01-10] โครงการอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่(ภาคเหนือ) โดยศูนย์คุณธรรม( (องค์การมหาชน) กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต View : 1331

[2019-01-07] ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๖๒ View : 1127

[2019-01-07] กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ทุกคน ได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนและพระมหากษัตริย์ และน้อมนำ หลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน View : 1223

[2019-01-04] ประชุมคัดเลือกการให้ทุนการศึกษา โครงการ”เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ View : 1193

[2019-01-03] ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อมอบนโนบายในการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดสพม.40 ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 View : 1249

[2019-01-03] กิจกรรม วาระยามเช้า “Morning Brief” จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ View : 1088

[2018-12-27] ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ View : 1250

[2018-12-25] กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2562 View : 1142

[2018-12-24] ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดงานวันครู และการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 View : 1134

[2018-12-24] โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำวงสนทนา (Facilitator) View : 1152

[2018-12-21] พิธีเปิด งานมหกรรมความสามรถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ภาคเหนือ โดยมีท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมคุณหญิงไขสี อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา View : 1218

[2018-12-21] พิธีเปิดเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-ClassStandard School) ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ สวนสุขภาพ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา View : 1241

[2018-12-21] ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 View : 1093

[2018-12-21] ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักอำนวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1058

[2018-12-21] ารแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก View : 1124

[2018-12-19] ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1188

ผู้บริหาร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.77

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.76

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.77
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 35.168.111.191
Online อยู่ : 1
วันนี้ 42
เมื่อวานนี้ 449
เดือนนี้ 1,442
ปีนี้ 1,442
รวมทั้งหมด 1,442
Record: 489 (21.01.2020)
( Counter 23-01-2020 )