ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2019-02-18] โครงการส่งเสริมพัฒนาค่ายแกนนำ TO BE NUMBER ONE และเพื่อนที่ปรึกษา YC View : 1363

[2019-02-12] เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวปฏิญาญเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต View : 1409

[2019-02-12] ประชุมทางไกล conference การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน View : 1317

[2019-02-12] ประชุมโครงการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1284

[2019-02-12] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานเปิดกิจกรรม(Open House ๒๐๑๙) สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม View : 1347

[2019-02-07] ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า “ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ View : 1198

[2019-02-07] โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในหัวข้อเรื่อง "การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ" View : 1344

[2019-02-05] ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตาม การจัดสร้างศูนย์กีฬาในร่ม View : 1170

[2019-02-05] โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุสื่อสาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร View : 1337

[2019-02-05] เข้าร่วมกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาญเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต View : 1156

[2019-02-05] การจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน( O-NET ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1218

[2019-02-05] ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะทำงานในการ ดำเนินการสอบและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน View : 1124

[2019-02-01] ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมพระปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1179

[2019-01-29] ประชุมชี้แจงนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ View : 1256

[2019-01-28] ประชุมโครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ View : 1255

[2019-01-28] กล่าวปฏิญาญเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ View : 1171

[2019-01-28] กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ View : 1290

[2019-01-28] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานเปิดกิจกรรม"โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สู่มวลชน"(Open House) ตลาดนัดวิชาการ ขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่ THAILAND ๔.๐ View : 1170

[2019-01-28] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ยินต้อนรับ View : 1123

[2019-01-22] ร่วมเป็นเจ้าสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่บุญเรือน สำเภา มารดาของท่าน ผอ.มนตรี สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม ณ วัดเพชรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ View : 1925

[2019-01-22] กล่าวปฏิญาญเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เป็นประจำทุกวันจันทร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 View : 1148

[2019-01-22] ประมวลภาพกิจกรรมเจ้าภาพเวทีกลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ View : 1191

[2019-01-22] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมเป็นเจ้าภาพเวทีกลาง งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ View : 1206

[2019-01-22] พิธีเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ View : 1228

[2019-01-22] ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา View : 1159

ผู้บริหาร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.77

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.76

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.77
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 35.168.111.191
Online อยู่ : 3
วันนี้ 41
เมื่อวานนี้ 449
เดือนนี้ 1,441
ปีนี้ 1,441
รวมทั้งหมด 1,441
Record: 489 (21.01.2020)
( Counter 23-01-2020 )