ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต40 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนของบประมาณโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้างานวิชาการโรงเรียน พร้อมรับฟังแนวทางดำเนินงาน และข้อเสนอแนะของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็น โรงเรียนคุณภาพภายใต้แนวคิด “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ณัชฐานันท์ ณัฏฐิศาชคเดช View : 1509
ผู้บริหาร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.77

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.76

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.77
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 35.168.111.191
Online อยู่ : 5
วันนี้ 48
เมื่อวานนี้ 449
เดือนนี้ 1,448
ปีนี้ 1,448
รวมทั้งหมด 1,448
Record: 489 (21.01.2020)
( Counter 23-01-2020 )