Black Ribbon

โครงการ สพฐ.เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต
ประกาศ ผลการอนุมัติ ก.ศ.จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง ย้ายครูสังกัด สพม.40
Download เอกสารรายละเอียดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.40 ปี 2560
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 2

>> E-Service

>> OBEC Training

>> ลิ้งค์หน่วยงาน

>>เอกสารการอบรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ - 
15-11-2016
Read more »
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยา

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ - 
17-10-2016
Read more »
  1. หนังสือราชการ สพฐ.
  2. ข่าวสารการศึกษา
ข่าวการศึกษา

ข่าวสาร/กิจกรรม สพม.40 On Facebook